imageframe-image

Who We Are?

บริษัท ทรูเฟรนด์ทริป ความเป็นมาเริ่มต้นจากรักการท่องเที่ยวอีกทั้งประสบการณ์ในการทำงานจริงมากกว่า 10 ปี จากลูกน้องในบริษัทแห่งหนึ่งที่ให้โอกาสมาทำงานในอาชีพทัวร์ ใน พ.ศ.2550 เริ่มต้นจากพนักงานขายทัวร์ต่างประเทศและในประเทศด้วยความใส่ใจและต้องการเรียนรู้รักในอาชีพนี้ ทำให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้คุยกับลูกค้าตรงจึงรู้ความต้องการของลูกค้าและได้สัมผัสกับลูกค้าจริงๆ และทำงานทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง ตั้งแต่จัดหาตั๋วเครื่องบิน คิดโปรแกรมทัวร์ ติดต่อรถ โรงแรม ร้านอาหาร ตลอดจนขายให้แก่ลูกค้า.

Who We Are?

ทุกครั้งที่ลูกค้ามีความสุขกับการได้ไปท่องเที่ยวเห็นรอยยิ้ม มิตรภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในระหว่างท่องเที่ยวทำให้รู้สึกมีความสุขเช่นเดียวกันและในที่สุดก็มีลูกค้าประจำ ลูกค้ารักเรามากขึ้นจน ณ ตอนนี้เรามีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นและเหนียวแน่น จนต้อง ก่อตั้งบริษัททรูเฟรนด์ทริป ขึ้นมาเพื่อดูแลลูกค้าเสมือนเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนแท้ ให้สมกับความไว้เนื้อเชื่อใจที่ลูกค้ามีต่อเราและพร้อมรับลูกค้าใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราทรูเฟรนด์ทริป.

imageframe-image