บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.
Forgot password?

ทัวร์เลห์ลาดักห์

47,900บาท


ทัวร์เลห์ลาดักห์ TG-HIGHLIGHT LEH 7D6N


 • สายการบินThai Airways
 • อัชดัม วัดฮินดู
 • ประตูเมืองอินเดีย
 • พระราชวังเลห์
 • หุบเขานูบรา
 • ทะเลสาบพันกอง
 • พระราชวังเชย์
 • วัดติกเซย์
 • ทะเลทรายฮุนดร้า

34,900บาท


ทัวร์เลห์ลาดักห์ -SG 7D5N นูบราวัลเลย์


 • สายการบินSpicejet
 • พระราชวังเลห์
 • พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลซ
 • พระราชวังเชย์
 • หุบเขานูบรา
 • ทะเลสาบพันกอง
 • วัดเฮมิส
 • วัดติกเซย์
 • ทะเลทรายฮุนดร้า