บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.
Forgot password?

ทัวร์อียิปต์

59,999บาท


ทัวร์อียิปต์ EGYPT+JORDAN 8 DAYS SEP-DEC 19 BY MS


 • โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)
 • สฟิงซ์
 • อเล็กซานเดรีย
 • สวนมอนตาซ่าร์
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์
 • อัมมาน
 • เดดซี
 • เพตรา
 • นครเจอราช

51,999บาท


ทัวร์อียิปต์ -WY01 SUPER SPECIAL EGYPT 8 DAY TRAIN+CRIUSE


 • สายการบินโอมานแอร์
 • พักโรงแรมระดับสี่ดาว
 • สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี
 • เมืองกีซ่า
 • เมืองลักซอร์
 • พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
 • ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล
 • เขื่อนยักษ์อัสวาน
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์

52,888บาท


ทัวร์อียิปต์ -WY SUPER SPECIAL EGYPT 8 DAY TRAIN+CRIUSE


 • สายการบินโอมานแอร์
 • พักโรงแรมระดับสี่ดาว
 • สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี
 • เมืองกีซ่า
 • เมืองลักซอร์
 • พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
 • ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล
 • เขื่อนยักษ์อัสวาน
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์

29,999บาท


ทัวร์อียิปต์ SUPER PROMOTION EGYPT 6D3N BY EGYPT AIR


 • อิยิปต์แอร์ (MS)
 • กีซ่า
 • มหาปิรามิด
 • สฟิงซ์
 • อเล็กซานเดรีย
 • ล่องเรือแม่น้ำไนล์ + Dinner
 • ระบำหน้าทอง
 • สุเหร่าโมฮัมเม็ด
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์

38,999บาท


ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT 6D3N JUNE-AUG 19


 • อิยิปต์แอร์ (MS)
 • กีซ่า
 • มหาปิรามิด
 • สฟิงซ์
 • อเล็กซานเดรีย
 • ล่องเรือแม่น้ำไนล์ + Dinner
 • ระบำหน้าทอง
 • สุเหร่าโมฮัมเม็ด
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์

60,999บาท


ทัวร์อียิปต์ GRAND EGYPT 8D5N NILE CRUISE NOV-DEC19


 • อิยิปต์แอร์ (MS)
 • พักโรงแรมระดับสี่ดาว
 • เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า
 • เมืองกีซ่า
 • กรุงไคโร
 • พิพิธภัณฑ์อียิปต์
 • เขื่อนยักษ์อัสวาน
 • วิหารเอ็ดฟู
 • ลุ๊กซอร์