บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.
Forgot password?

ทัวร์อิหร่าน

62,500บาท


ทัวร์อิหร่าน LUXURY IRAN 9D6N 28 DEC-5 JAN BY WY


 • Oman Air
 • พัก Shiraz Grand Hotel ระดับ 5 ดาว
 • พระราชวัง Sa’abad Complex
 • หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์
 • มัสยิดสีชมพู
 • พระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส
 • หมู่บ้านอับยาเน่ห์
 • ชมพระราชวังโกเลสตาน
 • จัตุรัสอิหม่าม

45,999บาท


ทัวร์อิหร่าน THE ULTIMATE IN IRAN BY W5 8D5N


 • สายการบินมาฮาร์น แอร์
 • ชมพระราชวัง Sa’abad Complex
 • หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์
 • มัสยิดสีชมพู
 • พระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส
 • หมู่บ้านอับยาเน่ห์
 • ชมพระราชวังโกเลสตาน
 • จัตุรัสอิหม่าม
 • พระราชวังอาลีคาปู

39,900บาท


ทัวร์อิหร่าน The Great of Persia 7D4N W5


 • สายการบินมาฮานแอร์
 • พระราชวังโกเลสตาน
 • ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย
 • สุเหร่าสีชมพู
 • เนโครโพลิส(Necropolis)
 • เมืองอิสฟาฮาน
 • ชม จัตุรัสอิหม่าม
 • ชมพระราชวังอาลีคาปู
 • หมู่บ้านแอบยาเนห์