บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.
Forgot password?

ทัวร์รัสเซีย

43,888บาท


ทัวร์รัสเซีย Moscow Saint-Petersburg 6D4N


 • Air Astana
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • โบสถ์แห่งหยดเลือด

57,888บาท


ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน บินตรง SU นั่งรถไปด่วนพิเศษ 4 ชั่วโมง


 • แอร์โรวฟรอท
 • พระราชวังเครมลิน
 • วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
 • ละครสัตว์
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • SAPSAN EXPRESS
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค

45,999บาท


ทัวร์รัสเซีย CIRCUS CLASSIC RUSSIA (MOSCOW-ST.PETER) UPDATE 27MAY19


 • AIR ASTANA
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • จัตุรัสแดง
 • ชมเซอร์คัส
 • SAPSAN EXPRESS TRAIN
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์

39,990บาท


ทัวร์รัสเซีย GF-รัสเซีย บาห์เรน 8D6N


 • โดยสายการบิน GULF AIR (GF)
 • ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก
 • ชมพระราชวังแคทเทอรีน
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังเครมลิน
 • ชมประตูสู่บาห์เรน

62,900บาท


ทัวร์รัสเซีย Perfect russia ตอน autumn ใบไม้เปลี่ยนสี ส้วยสวย 7D5N (SU)


 • โดยสายการบินAEROFLOT (SU)
 • พระราชวังเครมลิน
 • จัตุรัสแดง
 • วิหารเซนต์บาซิล
 • การแสดงละครสัตว์รัสเซีย
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมโสโก
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังแคทเธโรีน

49,900บาท


ทัวร์รัสเซีย DISCOVERY RUSSIA 8D5N EK


 • โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน
 • ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คัส
 • สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก
 • ชมโบสถ์หยดเลือด
 • ชมพระราชวังฤดูหนาว

52,999บาท


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


 • Thai Airways
 • เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังแคทเทอรีน
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 • มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
 • พระราชวังเครมลิน
 • จัตุรัสแดง
 • มหาวิหารอัสสัมชัญ

29,900บาท


ทัวร์รัสเซีย DELIGHT MOSCOW 6D3N EK


 • โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ชมสแปรโรว์ฮิลล์
 • จัตุรัสแดง
 • ชมวิหารเซนต์บาซิล
 • สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก
 • พระราชวังเครมลิน
 • ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

27,900บาท


ทัวร์รัสเซีย เที่ยวฟิน บาห์เรน รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส


 • สายการบิน GULF AIR (GF)
 • สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
 • ซาร์กอร์ส
 • จัตุรัสแดง
 • เซนต์บาซิล
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • มหาวิหารเซนต์ บาซิล

60,999บาท


ทัวร์รัสเซีย CIRCUS WHITE NIGHT RUSSIA (MOSCOW- ST.PETER) 7D5N SU


 • โดยสายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์
 • พระราชวังเครมลิน
 • วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • โบสถ์หยดเลือด

51,999บาท


ทัวร์รัสเซีย WOW WOW RUSSIA TK (MOSSCOW-ST.PETER) 7D


 • โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์
 • ชมเซอร์คัส Russian Circus
 • จัตุรัสแดง (RED SQUARE)
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • โบสถ์หยดเลือด

27,999บาท


ทัวร์รัสเซีย W5 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N


 • โดยสายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air
 • ชมวิวสแปรโร่ฮิลล์
 • สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
 • ถนนอารบัต
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวงัเครมลิน
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล

36,999บาท


ทัวร์รัสเซีย VKO04 W5 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปึเตอร์สเบิร์ก 7D4N (JUN-OCT)


 • โดยสายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air
 • เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังแคทเทอรีน
 • มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
 • โบสถ์หยดเลือด
 • รถไฟความเร็วสูง SAPSAN
 • พระราชวังเครมลิน
 • มหาวิหารเซนต์ บาซิล

54,881บาท


ทัวร์รัสเซีย เที่ยวฟิน ไฮไลท์ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน


 • โดยสายการบินไทย (TG)
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสแดง
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังเปเตียร์กอฟ
 • พระราชวังแคทเธอรีน

56,999บาท


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน BY TG


 • โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
 • พระราชวังแคทเทอรีน
 • โบสถ์หยดเลือด
 • มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
 • พระราชวังเครมลิน
 • จัตุรัสแดง(Red Square)
 • ละครสัตว์ Circus Show
 • มหาวิหารเซนต์ บาซิล

62,900บาท


ทัวร์รัสเซีย Perfect russia ตอน summer อากาศดี๊ดี 7D5N (SU)


 • โดยสายการบิน AEROFLOT (SU)
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • ละครสัตว์รัสเซีย
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังแคทเธอรีน

52,900บาท


ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ _AUG-DEC19


 • การบินไทยแอร์เวย์
 • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก
 • วิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังฤดูร้อน
 • โบสถ์หยดเลือด
 • จัตุรัสแดง
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ชมการแสดงละครสัตว์

49,900บาท


ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์..RUSSIA Flower Festival Moscow


 • สายการบินแอโรวฟรอท (SU)
 • วิหารเซนต์ไอแซค
 • ล่องแม่น้ำเนวา White Night
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังเครมลิน
 • จัตุรัสแดง(Red Square)
 • Flower Festival Moscow
 • มหาวิหารเซนต์ บาซิล

55,900บาท


ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ มหัศจรรย์..St.Petersburg 6 วัน 4 คืน


 • Emirates Airways (EK)
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ล่องเรือแม่น้ำเนวา NEVA RIVER CRIUSE
 • มหาวิหารเซนต์โซเฟีย