บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.
Forgot password?

ทัวร์ตุรกี

31,999บาท


ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน] BY TK (AUG-SEP 2019)


 • Turkish Airlines
 • สุสานอตาเติร์ก
 • เมืองคัปปาโดเจีย
 • เมืองเกอราเม่
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • สวนองุ่น
 • ปามุคคาเล่
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย

42,900บาท


ทัวร์ตุรกี 8 วัน แกรนด์ตุรกี


 • สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
 • บ้านของพระแม่มารี
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปามุคคาเล่
 • เมืองเกอเรเม (Goreme)
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • พระราชวังทอปกาปึ

29,900บาท


ทัวร์ตุรกี IST05 TK TURKEY SUPREME 8D6N (AUG-OCT)


 • TURKISH AIRLINE
 • สุเหร่าสีเขียว
 • ปามุคคาเล่
 • คัปปาโดเกีย
 • พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • Blue Mosque
 • วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

46,500บาท


ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY RIVERA 10D7N (TK)


 • โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK)
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวงัโดลมาบาห์เช่
 • อัตตาเลีย ริเวราแห่งตุรกี
 • เมืองโบราณเเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่
 • คัปปาโดเกีย

34,900บาท


ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8D5N TK


 • โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK)
 • พักโรงแรมถํ้า 1 คืน บินภายใน 1 ขา
 • ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
 • ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบําหน้าท้อง”
 • ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย
 • ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ม้าไม้เมืองทรอย
 • ชมสุเหร่าสีนํ้าเงิน

38,850บาท


ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey Winter 9D6N (TK)


 • โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK)
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวงัโดลมาบาห์เช่
 • ชมม้าไม้เมืองทรอย
 • เมืองโบราณเเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่
 • คัปปาโดเกีย

45,890บาท


ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey New Year 9D6N (TK)


 • โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK)
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวงัโดลมาบาห์เช่
 • ชมม้าไม้เมืองทรอย
 • เมืองโบราณเเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่
 • คัปปาโดเกีย

29,900บาท


ทัวร์ตุรกี Unseen Turkey 8 Days TK


 • โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์TK
 • ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่)
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
 • พระราชวังทอปกาปึ
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

28,888บาท


ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9D6N BY W5


 • โดยสายการบินMAHAN AIR (W5)
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • พระราชวังทอปกาปึ
 • ม้าไม้จําลองเมืองทรอย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม

35,555บาท


ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY 8D5N BY TK (บินภายใน 1 ครั้ง)


 • โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE(TK)
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • พระราชวังโดลมาบาเช่
 • ม้าไม้จําลองเมืองทรอย
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม
 • คัปปาโดเกีย

33,999บาท


ทัวร์ตุรกี FINE WINTER TURKEY 8D6N BY TK


 • โดยสายการบินTURKIST AIRLINE (TK)
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • พระราชวังทอปกาปึ
 • ม้าไม้จําลองเมืองทรอย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

38,850บาท


ทัวร์ตุรกี _Amazing Turkey Autumn 9D6N (TK)


 • โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK)
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวงัโดลมาบาห์เช่
 • ชมม้าไม้เมืองทรอย
 • เมืองโบราณเเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่
 • คัปปาโดเกีย

30,999บาท


ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY 9D6N BY EK


 • โดยสายการบินEmirates Airlines (EK)
 • ม้าไม้จําลองเมืองทรอย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

34,900บาท


ทัวร์ตุรกี EASY WONDER FRUIT TURKEY 9D6N (TK)


 • โดยสายการบินTerkish Airlines (TK)
 • ม้าไม้เมืองทรอย
 • วิหารอะโครโปลิส
 • ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย
 • คัปปาโดเกีย
 • การแสดงระบําหน้าท้อง
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช

36,900บาท


ทัวร์ตุรกี Turkey Troy 8 Days TK


 • โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์TK
 • พักโรงแรม5ดาว4คืน พักโรงแรมถ้ำ1คืน
 • ชมสุเหร่าสีนํ้าเงิน
 • ชมพระราชวังทอปกาปึ
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

35,900บาท


ทัวร์ตุรกี EASY LAVENDER TURKEY 9D6N (TK) วันเฉลิม ร.10


 • โดยสายการบินTerkish Airlines (TK)
 • ม้าไม้เมืองทรอย
 • วิหารอะโครโปลิส
 • ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย
 • คัปปาโดเกีย
 • การแสดงระบําหน้าท้อง
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช

26,999บาท


ทัวร์ตุรกี TURKEY DELIGHT 8D5N BY TK


 • โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE(TK)
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ม้าไม้จําลองเมืองทรอย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

26,900บาท


ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (PS)


 • โดยสายการบินUkraine Airlines (PS)
 • ม้าไม้เมืองทรอย
 • วิหารอะโครโปลิส
 • ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย
 • คัปปาโดเกีย
 • การแสดงระบําหน้าท้อง
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช

38,850บาท


ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey Lavender 9D6N TK


 • โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK)
 • พักโรงแรมถ้ำ 2คืน บินภายใน 1ขา
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมม้าไม้จําลองแห่งกรุงทรอย
 • ปามุคคาเล่หรือปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • นําท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท์

ตุรกีดินแดนในฝันของใครหลายคนประเทศนี้มีสองทวีป เอเชีย-ยุโรป ฝั่งเอเชียพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมคาบสมุทรอานาโตเลียตุรกีฝั่งยุโรปตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ประเทศตุรกีมีความงดงามทางธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น ภูเขา ทะเล น้ำตก ต้นไม้ และมีสถาปัตยะกรรม ศิลปะวัฒนะธรรม ที่ชวนหลงใหลและลงตัว อีกทั้งผู้คนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเป็นมิตร คนไทยไปตุรกีไม่ต้องขอวีซ่า และอยู่ท่องเที่ยวได้นาน 30 วัน Truefriendstrip เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยคัดสรรและแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับลูกค้า เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญเส้นทางตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกีมีหลากหลายโปรแกรมโดยทั่วไปแตกต่างกันนิดหน่อย เช่นแตกต่างกันที่สายการบินที่ใช้บินระหว่างประเทศ Turkish airline เป็นหนึ่งในสายการบินยอดนิยมเพราะบินตรงสู่ประเทศตุรกี ทำให้ไม่เสียเวลาต่อเครื่อง ต่อไปแอตมินอยากนำเสนอที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด อิสตันบลู เป็นเมืองใหญ่และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก วิหารเซนต์โซเฟีย อีก 1 แลนด์มาร์คที่สำคัญที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแชนไทน์ สุเหล่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) เป็นหนึ่ง ในสัญญาลักษณ์ของเมืองอิสตันบลู พระราชวังโดลมาบาชเช่ สร้างด้วยหินอ่อนสวยงามแบบตะวันตกผสมผสานตะวันออก เมืองต่อไปปามุกกาเล อยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ปามุกกาเล เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวมองลงไปเป็นชั้นๆเป็นเนินเขาสวยงาม และอีกหนึ่งเมืองสำคัญ คัปปาโดเกีย ถ้าไม่ไปถือว่าไปไม่ถึงตุรกี เมืองคัปปาโดเกีย ไฮไลท์คือขึ้นบอลลูนเก็บภาพจากมุมสูง มองลองมาเห็นวิวสวยงามมากราวกับเหมือนเทพนิยาย ที่แอตมินเขียนบรรยายไปนั้นยังไม่ครบทุกสถานที่ยังมีที่เที่ยวที่สวยงามที่ยังไม่ได้กล่าวอีก แอตมินอยากให้ลูกค้ามาเห็นด้วยตาตัวเองและได้มาท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ทีมงาน Truefriendstrip ยินดีให้บริการโปรแกรมทัวร์เส้นทางตุรกี ตั่วเตรื่องบิน ที่พัก และการวางแผนการเที่ยวตุรกีลูกค้าสามารถติดต่อได้ทุกช่วงทางการติดต่อ (อยู่ด้านล่างเว็ปไซด์) ตลอด 24 ชั่วโมง Hotline สายด่วน 091-7860593