บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.
Forgot password?

ทัวร์จีน

8,999บาท


จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป


  • LUCKY AIR
  • เมืองตงชวน
  • ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
  • สวนน้ำตกคุนหมิง
  • สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden
  • เมืองโบราณกวนตู้
  • ประตูม้าทองไก่หยก
  • ภูเขาซีซาน
  • วัดหยวนทง