บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.
Forgot password?

ทัวร์จอร์เจีย

49,888บาท


ทัวร์จอร์เจีย THE MAGICAL OF GEORGIA 7D5N BY TK


 • TURKISH AIRLINES
 • บาทูมิ BUS ทะเลดำ
 • สะพานแห่งสันติภาพ
 • ป้อมนาริกาลา
 • อ่างเก็บน้ำชินวารี
 • เทือกเขาคอเคซัส
 • ชมวิหารสเวติสเคอเวรี
 • มหาวิหารจวารี

48,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน QR


 • สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์
 • ขึ้นกระเช้าชมวิวเหนือสวนบอร์โจมิ
 • ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ
 • ชม ถํ้าโพรมีธีอุส
 • โบสถ์เกลาตี
 • ชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน
 • อัพลิสต์ซิเคห์
 • วิหารจวารี
 • วิหารสเวติสโคเวลี

43,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE 8D6N


 • Ukraine
 • โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
 • เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา
 • โบสถ์เมเตห์คี
 • อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
 • วิหารจวารี
 • วิหารสเวติสโคเวลี

53,999บาท


ทัวร์จอร์เจีย COUNTDOWN IN GEORGIA 9D6N BY KC


 • สายการบินแอร์ อัสตาน่า
 • เทือกเขาคอเคซัส
 • อ่างเก็บน้า ชินวารี
 • เมืองกูดาอูรี
 • ชมอุพลิสชิเค่
 • มหาวิหารบากราติ
 • ชมป้อมนาริกาลา
 • ชมมหาวิหารจวารี
 • ชอ้ปป้ิงที่ ตลาดกรีนมารเ์ก็ต

29,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย Gorgia My Love 5D3N 08-12 Dec’19.


 • ยูเครนแอร์ไลน์
 • มิทสเคต้า
 • วิหารจวารี
 • ถ้ำอุพลิสชิเค่
 • เทือกเขาคอเคซัสใหญ่
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • ชมย่านเมืองเก่า
 • ช้อปปิ้งถนนเชอร์เดนีย์-

37,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย Amazing Azerbaijan-Georgia 7D4N BY PS


 • ยูเครนแอร์ไลน์
 • บากู (อาเซอร์ไบจาน)
 • พระราชวังข่านเชกี
 • ลาโกเดกิ
 • มิสทเคต้า
 • วิหารสเวสเคอเวรี
 • เทือกเขาคอเคซัสใหญ่
 • โบสถ์เกอร์เกตี้

29,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน จอร์เจีย แดนอัศจรรย์แห่งคอเคซัส 6 วัน 3 คืน


 • สายการบินกัลฟ์แอร์
 • วิหารจวารี
 • วิหารสเวติสเคอเวรี
 • เทือกเขาคอเคซัสใหญ่
 • คาซเบกี้
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • วิหารบอดี
 • โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่

39,999บาท


ทัวร์จอร์เจีย GYD01 PS AZERBAIJAN – GEORGIA บากู – คาซเบกี้ – ทบิลิซี่ 7D5N


 • UKRAINE
 • ย่านเมืองเก่าบากู
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • พระราชวังเชคฆี
 • วิหารบอดี
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • เมืองคาซเบกี้
 • สะพานแห่งสันติภาพ

36,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย TBS04 TK GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ – มิทสเตต้า – ซิกนากี 6D3N


 • TURKISH AIRLINE
 • ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี
 • โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • เมืองกูดาอูรี
 • วิหารบอดี
 • สวนไร่องุ่น
 • วิหารจวารี

29,999บาท


ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ – มิทสเตต้า – ซิกนากี 6D3N (OCT-NOV)


 • GULF AIR
 • ป้อมอนานูรี
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • วิหารบอดี
 • สวนไร่องุ่น
 • วิหารจวารี
 • โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
 • ถนนคนเดินชาเดอนี่

49,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย Land of the Greater Caucasus Mountains 7D 4N


 • เตอร์กิชแอร์ไลน์
 • โบสถ์เมเตคี
 • เทือกเขาคอเคซัสใหญ่
 • วิหารสเวทิตสโ
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • จตุรัสเปียซซ่า
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • Old Town

59,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย-อเมเนีย 9 วัน QR


 • สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • เมืองอัพลิสต์ซิเคห์”
 • ชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน
 • วิหารจวารี
 • ชมวิหารสเวทิตสโคเวลี
 • ชมป้อมอนานูรี
 • โบสถ์ทรีนีตี้
 • ล่องเรือทะเลสาบเซวาน
 • ชมเมือง เยเรวาน

49,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย Wow Azerbaijan-Georgia 7D4N BY QR


 • สายการบิน Qatar Airways
 • ชมย่านเมืองเก่าบากู
 • ชมอะเทห์กาห์ หรือวิหารแห่งไฟ
 • ชมป้อมปราการนาริกาลา
 • ชมป้อมอนานูรี
 • ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 • ชมวิหารสเวติสเคอเวรี
 • ชมเมืองถํ้าอพุลิสชิเค่
 • ช้อปปิ้งที่Galleria Mall

35,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย Georgia in Dream 6D4N by PS


 • สายการบิน Ukraine International airline
 • ชมวิหารสเวติสเคอเวรี
 • ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา
 • ชมโบสถเ์ซนตท์รีนิตี้
 • ชมวิหารจวารี
 • ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ
 • ชมป้อมอนานูรี
 • เทือกเขาคอเคซัสใหญ่
 • โบสถ์เกอร์เกตี้

58,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย COMBO GEORGIA & ARMENIA 8D5N


 • QATAR AIRWAYS
 • เมืองทบิลิซี
 • โบสถ์เมทเทคี
 • สะพานสันติภาพ
 • วิหารจวารี
 • หมู่บ้านวาลิสซิคกี
 • ฮักห์พาท (อาร์เมเนีย)
 • ทะเลสาบเซวาน
 • ชมวิหารคอร์วิราพ

44,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 7 วัน


 • UKRAINE AIRLINES
 • เมืองทบิลิซี
 • โบสถ์เมทเทคี
 • สะพานสันติภาพ
 • อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย
 • โบสถ์สเวติทสโคเวลี
 • เทือกเขาคอเคซัส
 • อุทยานแห่งชาติ Borjomi
 • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค

59,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ARMENIA 8D5N (TK)


 • สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์(TK)
 • อารามเซวาน
 • อารามซานาฮิน
 • วิหารเอคมิอัดซิน
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
 • เมืองอุพลีสต์ซีคห์
 • เทือกเขา คอเคซัสใหญ่
 • โบสถ์เกอร์เกเต้
 • ป้อมนาริคาล่า

47,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย HILIGHT GEORGIA 6D4N (TK)


 • สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์(TK)
 • มหาวิหารประจำเมืองทบิลิซี
 • เมืองมอสเคต้า
 • วิหารสเวติสโคเวลี
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
 • เมืองอุพลีสต์ซีคห์
 • เทือกเขา คอเคซัสใหญ่
 • โบสถ์เกอร์เกเต้
 • ป้อมนาริคาล่า

39,990บาท


ทัวร์จอร์เจีย GF-ทัวร์เดียว เที่ยวสองประเทศ บาห์เรน+จอร์เจีย


 • สายการบิน GULF AIR (GF)
 • ป้อมปราการบาห์เรน
 • เทือกเขาคอเคซัสใหญ่
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • เมืองมิสเคต้า
 • ป้อมนาริคาล่า
 • โบสถ์เมเตห์คี
 • มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิทบิลิซี

55,990บาท


ทัวร์จอร์เจีย GF- เที่ยว 3 นคร บาห์เรน จอร์เจีย อาร์เมเนีย


 • สายการบิน GULF AIR
 • ป้อมปราการบาห์เรน
 • อุพลิสชิเค่
 • ทะเลสาบเซวาน
 • โบราณสถานซวาร์ทน็อตส์
 • หุบเขาเอวาน
 • เมืองมิสเคต้า
 • เทือกเขาคอเคซัสใหญ่
 • ป้อมนาริคาล่า

59,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย Azerbaijan-Georgia 7 Days by TK


 • สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์TK
 • เมืองบาคูBaku
 • พระราชวังแห่งราชวงศเ์ชอรว์าน
 • พระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน
 • เมืองมิทสเคต้า
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า
 • โบสถ์เมเตห์คี
 • เมืองอัพลิสต์ซเิคห์

54,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8D5N QR


 • สายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์
 • เมืองทบิลิซี
 • ชมวิหารซีโอนี
 • ชมวิหารจวารี
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • เทือกเขาคอเคซัส
 • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน
 • ชมวิหารสเวติสโคเวลี
 • ล่องเรือทะเลสาบเชวาน

53,600บาท


ทัวร์จอร์เจีย AMAZING GRAND GEORGIA 8D5N TK


 • สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
 • โบสถ์เมเตคี
 • เมืองมิทสเคต้า
 • วิหารสเวติสโคเวลี
 • เทือกเขาคอเคซัส
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • เมืองอุพลิสซิเค่
 • ถ้ำโพรมิธีอุส
 • ชมจตัรุสัปิอาซซา่

55,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA-ARMENIA 8D5N (GF)


 • สายการบินกัลฟ์ แอร์
 • เมืองอัพลีสต์ซีคห์
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
 • ป้อมนาริคาล่า
 • เมืองมิทสเคต้า
 • เทือกเขาคอเคซัส ใหญ่
 • อ่างเก็บน้ำซินวาลี
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • ชมอารามเซวาน

39,900บาท


ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี บาทูมี 8D5N BY GF


 • สายการบินกลัฟ์แอร์
 • มหาวิหารสเวติสโคเวลี
 • วิหารจาวารี
 • เมืองเก่าบาทูมี
 • โบสถ์บากราติ
 • เมอืงอุพลซิิเค
 • ชมโบสถ์เกอร์เกติ
 • ป้อมปราการนาริกาลา
 • วิหารซาเมบา

48,888บาท


ทัวร์จอร์เจีย THE BEST OF GEORGIA 7D4N BY TK


 • สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
 • ชมวิหารศกัดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
 • ชมสะพานแห่งสันติภาพ
 • ชมป้อมนาริกาลา
 • เทือกเขาคอเคซัส
 • อ่างเก็บน้า ชินวารี
 • โบสถ์เกอเกติ
 • โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า
 • ชมอุพลิสชิเค่

49,999บาท


ทัวร์จอร์เจีย 8D6N -KC THE GREEN NATURE OF GEORGIA


 • สายการบินแอร์ อัสตาน่า
 • เทือกเขาคอเคซัส
 • อ่างเก็บน้าํ ชินวารี
 • โบสถ์เกอเกติ
 • ชมอุพลิสชิเค่
 • พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
 • มหาวิหารบากราติ
 • ชมเมืองทบิลิซี
 • โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า