ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ตุรกี ทัวร์แคชเมียร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์

บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.บริการครบวงจรสำหรับการท่องเที่ยว ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก.
Forgot password?

19,900บาท


ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์…TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ 5 วัน 4 คืน


 • CHINA AIRLINES (CI)
 • ถนนโบราณลู่กัง
 • วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้อ)
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า)
 • อุทยานอาลีซาน
 • ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต
 • ตึกไทเป 101
 • หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต

19,900บาท


ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์….TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว


 • การบินไทย
 • อาลีซาน
 • MIYAHARA ICE CREAM
 • ฟ่งเจี๋ยไนท์
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตึกไทเป 101
 • หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง

9,999บาท


ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ [เลสโก สาวใต้แซ่บเวอร์]


 • ไทยเวียดเจ็ทแอร์
 • น้ำตกดาตันลา
 • นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์
 • สวนดอกไฮเดรนเยีย
 • ญาจางไนท์มาร์เก็ต
 • เมืองมุยเน่
 • ลำธารนางฟ้า
 • ทะเลทรายขาว
 • เมืองโฮจิมินห์

41,999บาท


ทัวร์ฮาร์บิน…ขนมกล้วยเชื่อม 6D 5D


 • XIAMENAIR
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง
 • สวนสตาลิน
 • โบสถ์เซ็นโซเฟีย
 • โชว์ว่ายน้ำแข็ง
 • คฤหาสน์วอลการ์
 • โบสถ์เซนต์นิโคลัส
 • Ice and Snow Festival
 • ต้าเหลียน

29,888บาท


ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มขั้นเทพ 4D3N BY CI


 • สายการบิน CHINA AIRLINES
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซำจั๋ง
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านโบราณ จ่ิวเฟ่ิน
 • อุทยานเย๋หลิ่ว
 • หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101

35,888บาท


ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซันขั้นเทพ 5D4N CI


 • สายการบิน CHINA AIRLINES
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง
 • สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อุทยานอาหลีซัน
 • ตึกไทเป 101
 • ตลาดปลาไทเป
 • แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

36,888บาท


ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพปีใหม่-เหนือ-กลาง-ใต้ 5D4N CI


 • สายการบิน CHINA AIRLINES
 • หม่บู ้านสายรุ้ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า
 • พิพิธภัณฑ์วัดฝวอกวงซัน
 • พระใหญ่ปากั้วซัน
 • ตึกไทเป 101
 • วัดหลงซันซื่อ
 • หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค

35,888บาท


ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพ ปีใหม่อาหลีซัน 5D4N BY CI


 • สายการบิน CHINA AIRLINES
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อุทยานอาหลีซัน
 • ตึกไทเป 101
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
 • วัดหลงซันซื่อ

24,999บาท


ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็ม อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว 6 วัน 5 คืน


 • สายการบิน THAI AIRWAYS
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน
 • วัดเหวินหวู่
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อุทยานทาโรโกะ
 • ตึกไทเป 101

22,999บาท


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน เกาสง 6 วัน 5 คืน


 • สายการบิน THAI AIRWAYS
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
 • อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน
 • ชม FORMOSA BOULAVARD
 • วัดโฝวกวงซัน
 • EDA WORLD
 • ตึกไทเป 101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

17,999บาท


ทัวร์ไต้หวัน โอ้โห!! ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน


 • สายการบินไทย
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน
 • ตึกไทเป 101
 • ตลาดปลาไทเป
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

21,999บาท


ทัวร์ไต้หวัน Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน 5 วัน 4 คืน


 • สายการบิน THAI AIRWAYS
 • หมู่บ้านไม้ฮโินกิ
 • อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • ตึกไทเป 101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

11,999บาท


ทัวร์ไต้หวัน เหมาลําไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ้น 4 วัน 3 คืน


 • สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน
 • ตึกไทเป 101
 • วัดหลงซานซื่อ
 • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต